Hoog rendement Warmte/Koude opslagsystemen (WKO)

WKO

 Het GeoClimate® WKO (Warmte- en Koudeopslag) deel bestaat uit verschillende onderdelen, zoals filters, injectiekleppen en een buffervat. De installatie is geheel waterzijdig en elektrisch aangesloten op de TSA in de technische ruimte. Het installatiegedeelte in de technische ruimte kan afgeleverd worden als skid zodat het snel afgehandeld kan worden op locatie. De WKO-module is uitgevoerd met Smart Energy Control en communiceert met de andere GeoClimate® componenten.

De module wordt aangelegd volgens de beoordelingsrichtlijn van de overheid, BRL 11000 (Protocol 11001). Daarbij wordt ook de beoordelingsrichtlijn voor mechanisch boren, de BRL 2100 (Protocol 2101), aangehouden.

Ontwerp, realisatie en beheer

Wanneer ETN betrokken is bij het ontwerp, de realisatie en het beheer van een GeoClimate® WKO-module zal de nstallatie voorzien zijn van:

  • Een geohydrologisch onderzoek
  • Een effectenstudie voor het aanvragen van een vergunning voor de waterwet
  • Het verzorgen van de vergunningprocedure bij de overheid
  • Een kwaliteitscontrolerapport over de bodemgesteldheid, opgesteld door een onafhankelijk instantie (bijvoorbeeld TNO)
  • De warmtewisselaar ontworpen met een delta T van maar 1 °K
  • Een rapportage van de capaciteit van de bron met testen tot 200% van de ontwerpcapaciteit

Open of gesloten bron

Iedere GeoClimate® WKO-module bestaat uit een gesloten en een open bronsysteem. Het gesloten bronsysteem, ook wel bekend als de verticale bodemwisselaar, vormt gesloten leidinglussen in de bodem. Deze onttrekken of geven warmte/koude aan de bodem. Deze methode wordt vaak gebruikt bij kleinere systemen, bijvoorbeeld bij woningen en kleinere (kantoor)gebouwen.

De open bronsystemen bestaan uit één (monobron) of meerdere bronnen (doublet). De warmte en koude wordt opgeslagen in de bodem en hergebruikt op het moment waarop het nodig is. Daarbij wordt altijd gezocht naar de juiste bodemgesteldheid, de dikte van het watervoerend pakket en het zuurstof- en zoutgehalte van het water. De keuze voor een monobron of doublet hangt af van de benodigde capaciteit en de beschikbare ruimte. ETN helpt u graag bij het maken van deze keuze en zorgt voor een goede installatie en afwerking.

 

Direct inzicht in uw investering en rendement met onze gratis online rekentool: