Hoog rendement Warmte/Koude opslagsystemen (WKO)

Wetgeving

 

Op het gebied van het milieu, heeft de overheid een aantal wetten en regels opgesteld die zaken in goede banen moet leiden en de kwaliteit moet verhogen:

Waterwet

Als er water aan de bodem onttrokken of geïnfiltreerd wordt, is er een vergunning op de waterwet noodzakelijk. Bij onttrekking/infiltratie van minder dan 10 m3/u kan men momenteel nog volstaan met een melding, maar in steeds meer provincies wordt al aangedrongen op vergunningverleningsprocedures. Het is een kwestie van tijd voordat alle boringen aan vergunning onderhevig worden gesteld. De wet schrijft voor dat de hoeveelheid water die onttrokken wordt ook weer wordt geïnfiltreerd en wel in hetzelfde watervoerend pakket. Er dient een volledige balans te zijn in het systeem! De waterwet is in 2009 ingegaan en de overheid is haar beleid steeds scherpen aan het controleren en zal ook strenger handhaven. In de vergunningsaanvraag wordt gevraagd naar de hoeveelheden water die worden onttrokken en weer worden geïnfiltreerd, waar, wanneer en hoe, zodat handhaving mogelijk is. Het verstrekken van deze gegevens en het verkrijgen van een goede balans in het systeem is goed inzichtelijk te brengen bij het gebruik van erkende partners.

Energielabel

Het energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Een eigenaar van een pand moet het energielabel kunnen geven aan een nieuwe huurder of koper! Label A+++ is het zuinigst en label G het minst zuinig. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Het energielabel is verplicht voor gebouwen volgens de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Als het gebouw niet ouder is dan 10 jaar, mag een EPC berekening worden overhandigd. Het energielabel geeft informatie over de isolatie en het energieverbruik van een gebouw, maar ook hoe het gebouw nog energiezuiniger gemaakt kan worden.

EPG

EPG is een onderdeel van het Bouwbesluit. Gericht op het bouwen van comfortabele en energiezuinige gebouwen. Naast het toetsen van de EPC berekeningen, wordt er ook toezicht gehouden op de bouwplaats. Het toezicht wordt gedaan door de gemeenten en geeft een preventief signaal af. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft toetsingsinstrumenten ontwikkeld en stelt deze ook gratis ter beschikking om de EPC berekening te doen.

In dit kader dient echter ook de BREEAM NL beoordelingsmethode om duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen, worden genoemd. BREEAM (Building Research Establishmental Environmental Assessment Method) is ontwikkeld en geïntroduceerd door de Engelse onderzoeksinstantie BRE Building Research Establishment. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het om de Nederlandse versie gaat. De Dutch Green Building Council gebruikt het BREEAM schema vanwege de grote rol die het internationaal speelt. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. Het doel is gebouwen te analyseren en verbeteren.

Om de duurzaamheidprestatie voor nieuwe gebouwen te bepalen is BREEAM-NL Nieuwbouw ontwikkeld. Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging met een totaalscore van 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding). Bestaande gebouwen worden beoordeeld in BREEAM-NL In-Use op 3 niveaus: Gebouw, Beheer, Gebruik. De wettelijke eisen (EPG en Energielabel) zijn inmiddels volledig geïntegreerd in BREEAM-NL. In de subsidielijsten wordt BREEAM certificaten apart vernoemd, waardoor subsidie aanvragen bij het behalen van een BREEAM ster eenvoudiger te behandelen is.

 

Direct inzicht in uw investering en rendement met onze gratis online rekentool: