Hoog rendement Warmte/Koude opslagsystemen (WKO)

Regeneratie

Regeneratiemodule met warmteterugwinning

De vergunningen die verleend worden voor de aanleg van bronsystemen zijn gebaseerd op energie neutraal gebruik. De warmtevraag is echter nooit exact gelijk aan de koelvraag. Een optimale balans tussen de bronnen is daarom essentieel. Zo kan voorkomen worden dat de energie efficiëntie van het systeem afneemt en terugverdientijd stijgt. Wat dat wilt u natuurlijk niet. Om het geothermisch systeem goed te laten werken, heeft ETN de GeoClimate® regeneratiemodule opgenomen.

Luchtbehandeling met geïntegreerde regeneratie

De GeoClimate® luchtbehandelingskast met geïntegreerde regeneratie garandeert in 80% van de installaties een volledige regeneratie. Deze toepassing kan worden aangepast aan de lokale behoefte. Door de ingebouwde smart energy control wordt regeneratie toegepast op het moment dat het mogelijk is. Ook wordt de regeneratie aangewend voor het binnencomfort en kan de luchtbehandelingskast ook worden uitgevoerd met andere vormen van warmteterugwinning, zoals een warmtewiel.

Andere vormen van regeneratie

Kan bovenstaande optie niet worden toegepast of is de toegepaste regeneratie niet toereikend? Dan is een losstaande regeneratiemodule noodzakelijk om de energiebalans in het GeoClimate® WKO-systeem in evenwicht te brengen. In dit geval zullen de smart energy controls het regeneratiesysteem aansturen met data uit het eigen energie registratiesysteem. Andere vormen van regeneratie maken gebruik van dry cooler, oppervlaktewater of energiedaken. Ook deze vormen kunnen in de scope van de smart energy control worden opgenomen.

 

 

Direct inzicht in uw investering en rendement met onze gratis online rekentool: