Hoog rendement Warmte/Koude opslagsystemen (WKO)

Realisatie

 Als alle facetten in de ontwerpfase goed zijn doorlopen, de doelstellingen zijn bepaald en alle betrokken partners hun taken en verantwoordelijkheden kennen, gaan we over naar de uitvoeringsfase. Het goed communiceren van het ontwerp naar de uitvoerende partners is in deze fase het meest belangrijk. ETN kan hier de coördinerende partner in zijn voor zowel het GeoClimate® systeem als daarbuiten.

ETN ontzorgt en neemt verantwoordelijkheid voor:

  • De levering van de componenten in het GeoClimate® systeem
  • De levering en installatie van het GEO-deel van het GeoClimate® systeem
  • Het installeren van Smart Energy Controls
  • De begeleiding, advisering en controle bij de installatie van het GeoClimate® systeem
  • De inbedrijfstelling en oplevering van het GeoClimate® systeem

Coördinerend orgaan

Omdat ETN volledige kennis heeft van en verantwoordelijkheid neemt voor het ontwerp van het GeoClimate® systeem, stelt ETN zich op als coördinerend orgaan voor de uitvoering. Ook hier biedt ETN zekerheden:

  • Mechanisch boren volgens Beoordelingsrichtlijn BRL 2100
  • Realisatie van de bron met kwaliteit controle door TNO boorgat meting A-kwaliteit componenten uit ISO-gecertificeerde productie faciliteiten
  • Intelligente GeoClimate® systeem software voor een optimaal gebruik van de componenten tijdens de seizoensinvloeden en waarborging van een volledige balans van het systeem

 

Direct inzicht in uw investering en rendement met onze gratis online rekentool: