Hoog rendement Warmte/Koude opslagsystemen (WKO)

Ontwerp

 In de ontwerpfase is het erg belangrijk inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden, uitgangspunten en doelstellingen van het project. Denk hierbij aan:

 • Wat is het beschikbare investeringsbudget?
 • Wat zijn de energiebesparingen?
 • Hoe staat het gesteld met de beschikbare subsidies?
 • Wat zijn de Europese richtlijnen met betrekking tot EPC normeringen?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor certificering (bijvoorbeeld BREEAM)?
 • Hoe wordt de balans in de installatie gehouden (bijvoorbeeld regeneratiemogelijkheden)?

Om dit zo goed mogelijk in kaart te brengen en deze doelstellingen oook daadwerkelijk te behalen is een gedegen kennis van de omstandigheden en systemen noodzakelijk. Het is belangrijk om het hele systeem hierin mee te nemen. ETN biedt u zekerheid, want wij bieden u:

 • Geohydrologisch onderzoek
 • Effectenstudie ten behoeve van de waterwet
 • Indien noodzakelijk verzorgen wij proefboringen
 • Meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerpen van zowel WKO- als HVAC-systemen
 • Inzicht in de keuze voor de te gebruiken componenten
 • Een ontwerp volgens beoordelingsrichtlijn BRL 11000 ondergrondse bodemenergiesystemen
 • Inzicht en ervaring in de realisatie- en beheerfase

We kunnenn adviserend optreden, maar we kunnen ook het ontwerp geheel of gedeeltelijk voor onze rekening nemen. Ook wanneer de voorwaarden in de realisatiefase en de beheerfase voldaan zijn, zal ETN de prestatie-output van het GeoClimate® systeem garanderen.

 

Direct inzicht in uw investering en rendement met onze gratis online rekentool: