Hoog rendement Warmte/Koude opslagsystemen (WKO)

Bouwproces

 

ETN werkt volgens het BRL11001 protocol en geeft met haar GeoClimate® systeem garantie op het behalen van de doelstellingen, die in het ontwerp zijn vastgelegd door:

  • Advies te geven en verantwoordelijkheid te nemen in de ontwerp-, uitvoerings- en beheerfase van het project. We hebben 30 jaar ervaring met de ontwikkeling en het ontwerp van WKO installaties.
  • Het afgeven van performance factors (input/output) per jaar.
  • De waarborging van de balans in het gehele systeem door onze Smart Energy Control software.
  • Gebruik te maken van de hoogste kwaliteit componenten en de nieuwste innovatieve technieken.
  • Een trackrecord van volgens vooraf gestelde doelstellingen opererende installaties.

We ontzorgen onze partners in de gehele keten en in alle fasen van het project. Daarnaast ondersteunen we ketenintegratie in iedere fase van het bouwproces. Het bouwproces heeft die fases:

  • Ontwerpfase
  • Uitvoeringsfase
  • Beheerfase

Deze aanpak maakt het mogelijk dat éen partij de volledige verantwoordelijkheid van een afgebakend deel van een gebouwinstallatie op zich neemt. Zo wordt een ‘circle of blame’ in het geval van calamiteiten voorkomen.

 

Direct inzicht in uw investering en rendement met onze gratis online rekentool: